KHÍ CÔNG NGHIỆP

S2 VINA

Địa chỉ: TS12 - KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh.

Điện thoại : 0913.004.197

Website : www.S2vina.com

DANH MỤC SẢN PHẨM

<pre class=Notice (8): Undefined index: lang [APP/views/news/tag.ctp, line 61]Bán buôn bán lẻ khí công nghiệp Argon tại Bắc Ninh" class="imgf"/>

Notice (8): Undefined index: lang [APP/views/news/tag.ctp, line 64]
Bán buôn bán lẻ khí công nghiệp Argon tại Bắc Ninh

Notice (8): Undefined index: lang [APP/views/news/tag.ctp, line 65]
Khí argon là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn. Nó có ký hiệu Ar và số nguyên tử bằng 18. Là khí hiếm thứ ba trong nhóm 8, agon chiếm khoảng 0,934% khí quyển Trái Đất, điều này làm cho nó trở thành khí hiếm phổ biến nhất trên Trái Đất.