KHÍ CÔNG NGHIỆP

S2 VINA

Địa chỉ: TS12 - KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh.

Điện thoại : 0913.004.197

Website : www.S2vina.com

DANH MỤC SẢN PHẨM

<pre class=Notice (8): Undefined index: lang [APP/views/news/tag.ctp, line 61]Thiết bị sinh khí Axetylen" class="imgf"/>

Notice (8): Undefined index: lang [APP/views/news/tag.ctp, line 64]
Thiết bị sinh khí Axetylen

Notice (8): Undefined index: lang [APP/views/news/tag.ctp, line 65]
Quá trình sản xuất C2H2 từ đất đèn và nước xảy ra trong thiết bị sinh khí . Quá trình sinh khí được điều chỉnh phụ thuộc vào lượng khí sinh ra hay áp lực khí.