Khí Công Nghiệp

S2 VINA

Địa chỉ: TS12 - KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh.

Điện thoại : 0913.004.197

Website : www.S2vina.com

1)Phân loại thiết bị sinh khí

Quá trình sản xuất khí công nghiêp C2H2 từ đất đèn và nước xảy ra trong thiết bị sinh khí . Quá trình sinh khí được điều chỉnh phụ thuộc vào lượng khí sinh ra hay áp lực khí.

 • Theo áp lực giới hạn của C2H2 tạo ra trong thiết bị sinh khí thì có 2 loại:
 • Thiết bị sinh khí hạ áp với áp suất giới hạn là 0.1 at (áp suất dư)
 • Thiết bị sinh khí trong áp suất giới hạn từ 0.1 đến 1.5 at
 • Theo phương pháp tiếp xúc giữa đất đèn và nước thì có 2 loại thiết bị sinh khí:
  • Thiết bị sinh khí” đất đèn vào nước”: từng cục đất đèn đưa vào nước trong thiết bị sinh khí. Điều chính lượng khí sinh ra bằng lượng đất đèn đưa vào. Lượng nhiệt sinh ra chủ yếu để làm nóng nước vôi tôi được hào tan trong nước và đưa ra ngoài dưới dạng sữa vôi.​​

Ưu điểm:

-     Đảm bảo phân huỷ hết đất đèn với sự mất mát C2H2 nhỏ nhất.

-     Khí C2H2 được làm lạnh tốt.

-     Có thể đưa đất đèn với kích thước khác nhau vào phản ứng kể cả vụn và bụi đất đèn.

-     Công suất của thiết bị sinh khí có thể tăng lên 150% so với bình thường, dễ tự động háo quá trình công nghệ và cơ khí hoá công nghệ nặng nhọc.

-ưu điểm loại này là vôi tôi sinh ra đậm đặc dễ vận chuyển, xử lý.

 

sinh khi

Nhược điểm:

-     Tiêu tốn nhiều nước

-     Sinh ra nhiều sữa vôi

 • Thiết bị sinh khí “nước vào đất đèn”: nước được phun vào bình sinh khí có chứa đất đèn theo đợt. Có 2 loại này:

-     Thiết bị sinh khí “dạng ướt”

-     Thiết bị sinh khí “dạng khô”

2)An toàn trong việc xử lý bụi và vụn đất đèn

Bụi và vụn đất chiếm 10-20% tổng số đất đèn sản xuất được. Khi vụn đất đèn tác dụng với nước, phản ứng xảy ra tức thời. Sự phân huỷ đất đèn xảy ra trên bề mặt nước do đó lượng nhiệt sinh ra chủ yếu để làm nóng khí C2H2. Nếu có mặt không khí thì rất nguy hiểm do khí C2H2 được làm nóng, có thể đến nhiệt độ tự bốc cháy của hỗn hợp khôngkhí - C2H2 và dẫn đến cháy nổ bình sinh khí.

Để xử lý vấn đề an toàn trong sản xuất bằng vụn đất đèn cần phải:

 • Khi nạp vụn đất đèn vào thiết bị sinh khí, không khí trong bình sinh khí cần được đuổi kỹ bằng khí trơ (Nitơ).
 • Vụn và bụi CaC2 nạp vào thiết bị sinh khí với khối lượng ít một, tránh nạp nhiều một lúc.
 • Cần thiết bị sinh khí khấy nước liên tục làm bụi và vụn đất đèn chìm xuống, tránh để phản ứng xảy ra ở bề mặt nước.
 • Không để bụi và vụn đất đèn dính trên thành thiết bị
 • Khi mực nước trong thiết bị sinh khí giảm, ngừng nạp đất đèn vụn.

Cần có các thiết bị bảo vệ tránh tăng áp khí trong thiết bị sinh khí, và C2H2 lớn được thoát ra.

Một trong những biện pháp an toàn nhất khi xử lý đất đèn vụn và bụi là phun vào đất đèn lượng dầu mazut 3-5% khối lượng. Chính dầu mazut sẽ kìm hãm sự phân huỷ đất và làm thòi gian phản ứng kéo dài ra tạo an toàn khi sản xuất Acetylene.

Sản phẩm cùng mục